• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • برگزاری دوره باز آموزی کاربرد رادیولوژی در معاینات پزشکی قانونی

   برگزاری دوره باز آموزی کاربرد رادیولوژی در معاینات پزشکی قانونی

   با همکاری اداره کل پزشکی قانونی استان چهار محال و بختیاری و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره باز آموزی کاربرد ...

   تقدیر از کارکنان نمونه دستگاه قضائی در شهرکرد

   تقدیر از کارکنان نمونه دستگاه قضائی در شهرکرد

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان چهارمحال وبختیاری همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه از کارکنان نمونه دستگاه قضائی در ...

   برگزاری ملاقات مردمی مدیر کل پزشکی قانونی

   برگزاری ملاقات مردمی مدیر کل پزشکی قانونی

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه ملاقات مردمی مدیر کل پزشکی ...

  • فرم ها و فرآیندها