• افزایش آمار غرق شدگی در استان چهارمحال و بختیاری

   افزایش آمار غرق شدگی در استان چهارمحال و بختیاری

   آمار غرق شدگی در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1397 نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

   افزایش آمار  فوت شدگان غرق شدگی در استان

   افزایش آمار فوت شدگان غرق شدگی در استان

   آمار فوت شدگان غرق شدگی در نه ماهه سالجاری در استان چهار محال و بختیاری افزایش یافت.

   افزایش آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی

   افزایش آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی

   آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی استان چهار محال و بختیاری در نه ماه سالجاری افزایش یافت

  • فرم ها و فرآیندها