• افزایش آمار  فوت شدگان غرق شدگی در استان

   افزایش آمار فوت شدگان غرق شدگی در استان

   آمار فوت شدگان غرق شدگی در نه ماهه سالجاری در استان چهار محال و بختیاری افزایش یافت.

   افزایش آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی

   افزایش آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی

   آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی استان چهار محال و بختیاری در نه ماه سالجاری افزایش یافت

   افزایش آمار مراجعین سرپایی

   افزایش آمار مراجعین سرپایی

   آمار مراجعین سرپایی در نه ماهه سال 1397 در استان چهار محال و بختیاری افزایش یافت.

  • فرم ها و فرآیندها