• اداره کل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری
   اداره کل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر علی سامان پور
   مدیر کل
   ساختمان شماره 1: (واحد معاینات –آزمایشگاه –تشریح )
   شهرکرد، میدان دفاع مقدس
   بلوار امام خمینی، روبروی گلزار شهداء
   تلفن : 33377049
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *