• معرفی اداره کل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری

   مدیر کل: دکتر علی سامان پور

   ستاد مرکزی پزشکی قانونی استان چهار محال و بختیاری :

   ساختمان مرکزی این اداره کل که در میدان دفاع مقدس روبروی گلزار شهدا شهرکرد قرار دارد وشامل قسمت های زیر می‌باشد:

   1- بخش اداری

   این قسمت شامل دفتر مدیریت، دفتر کمیسیون تخصصی پزشکی، حفاظت و اطلاعاتو روابط عمومی، امور اداری می‌باشد.

   2- بخش معاینات سرپایی

   در این بخش که شامل معاینات مردان، معاینات زنان می‌باشد درحال حاضر 4 نفر پزشک متخصص پزشکی قانونی، 4 نفر پزشک عمومی مشغول به کار می‌باشند و روزانه حدود 150 نفر را مورد معاینه قرار می‌دهند و درخصوص مصدومین ناشی از سوانح رانندگی، نزاع، حوادث حین کار، معاینات ویژه و اختصاصی زنان و مردان، تعیین نقص عضوی و ارش، تعیین سن، تعیین وضعیت روانی برای تنظیم اسناد ثبتی، تعیین جنسیت، تعیین سلامت روانی، صدور مجوز سقط درمانی و ... معاینات و آزمایشات لازم را انجام داده و گواهی لازم را صادر می‌نمایند.

   3- بخش آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی

   در این بخش که شامل آزمایشگاه‌های سم‌شناسی، آسیب شناسی و سرولوژی می‌باشد یک نفر متخصص پاتولوژی، 3 نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی مشغول به کار می‌باشند.

   1-3- آزمایشگاه سم‌شناسی: کلیه سموم و داروهای در دسترس از قبیل سموم دفع آفات، سیانور، استرگنین، داروهای مختلف، عمومی از قبیل منوکسیدکربن، الکل با امکانات موجود مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه های ارسالی به این بخش شامل الف) نمونه های مربوط به اجساد، ب) خون و ادرار افراد زنده، ج) نمونه های مکشوفه از صحنه جرم و یا سایر موارد متفرقه از قبیل سرنگ و مواد نامشخص و داروهای نامعلوم و ... می باشد.

   2-3-آزمایشگاه آسیب شناسی: اعضاء مختلف اجساد از نظر وجود بیماریهای داخلی و یا عوارض ناشی از سموم و یا ضربه و ... از نظر پاتولوژی مورد بررسی قرار می گیرد.

   3-3-آزمایشگاه سرولوژی: آزمایشهایی از قبیل تعیین گروه خون افراد زنده و اجساد و تعیین لکه های مشکوک ، آزمایش بررسی وجود خون در ادرار ، آزمایش حاملگی و... انجام می‌شود.

   4- بخش سالن تشریح

   در این بخش 4 نفر تکنسین تشریح (ثابت) امور مربوط به معاینات اجساد، کالبدگشایی و در صورت نیاز نمونه برداری از اجساد را انجام می‌دهند. کشیک عصر روزهای اداری و صبح ایام تعطیل در سالن تشریح برقرار می‌باشد و به طور متوسط ماهیانه 60 جسد در این قسمت مورد معاینه قرار می‌گیرند.

   5- بخش کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی

   در این بخش پرونده های غامض و پیچیده که نیازمند بررسی توسط متخصصین رشته های مرتبط با موضوع پرونده می‌باشند مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در این بخش یک نفر نیروی اداری مشغول به کار می باشد.

   مراکز پزشکی قانونی استان چهار محال و بختیاری :

   این اداره کل هم‌اکنون دارای 4 مرکز در شهرستان های :

   شهرکرد، بروجن،لردگان ، فارسان می‌باشد.

   نیروی انسانی پزشکی قانونی استان چهار محال و بختیاری :

   اداره کل پزشکی قانونی استان چهار محال و بختیاری با در اختیار داشتن 51 نفر پرسنل در سطح استان شامل: 15 نفر پزشک (6نفر متخصص و 9نفر پزشک عمومی که از این تعداد 5نفر رسمی ،5 نفر پیمانی ،4نفر معاضدتی و 1 نفرقرار دادی)،20 نفر کادر اداری و پیراپزشکی و12 نفر نیروی قراردادی و 4 نفر نیروی شرکتی فعالیت می‌کند.

   اطلاعات تماس با مدیرکل:

   تلفن: 3330549

   فاکس: 3330549

   کد: 0381

   ایمیل: mfirozbakht@lom.ir

   کدپستی: 8815843417