• کسب عنوان برتر اداره کل پزشکی قانونی استان در جشنواره شهید رجایی

   کسب عنوان برتر اداره کل پزشکی قانونی استان در جشنواره شهید رجایی

   اداره کل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری به عنوان دستگاه برتر در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان انتخاب شد.

   افزایش آمار  فوت شدگان غرق شدگی در استان

   افزایش آمار فوت شدگان غرق شدگی در استان

   آمار فوت شدگان غرق شدگی در نه ماهه سالجاری در استان چهار محال و بختیاری افزایش یافت.

   افزایش آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی

   افزایش آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی

   آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی استان چهار محال و بختیاری در نه ماه سالجاری افزایش یافت

  • فرم ها و فرآیندها