• افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان چهار محال وبختیاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان چهار محال وبختیاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان چهار محال وبختیاری

   آمار معاینات سرپایی در شش ماهه اول سالجاری در پزشکی قانونی استان چهار محال وبختیاری افزایش داشت .

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان چهارمحال وبختیاری در شش ماهه اول سال 1397 تعداد 18 هزار و هشت نفر درحوزه معاینات سرپائی اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 4 هزار و 771 نفر زن و 13 هزار و 237 نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 9 و شش دهم درصد افزایش را نشان میدهد .

   اجساد معاینه شده دراداره کل پزشکی قانونی استان چهارمحال وبختیاری و مراکز تابعه دراین مدت 419 مورد ( 96 زن و 323 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1396 معادل 34 و هفت دهم درصد افزایش داشته است.

   بر اساس آمار فوق فعالیتهای مرتبط با معاینات اجساد حدود دو درصد از شرح فعالیتهای (سرپایی و تشریح ) پزشکی قانونی استان را تشکیل می دهد.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: