• افزایش آمار مراجعین سرپایی

   افزایش آمار مراجعین سرپایی

   افزایش آمار مراجعین سرپایی

   آمار مراجعین سرپایی در نه ماهه سال 1397 در استان چهار محال و بختیاری افزایش یافت.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان چهارمحال وبختیاری در نه ماهه اول سال 1397 تعداد 25 هزار و 914 نفر درحوزه معاینات سرپائی اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 6هزار و 932 نفر زن و 18 هزار و 982 نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 12 و هفت دهم درصد افزایش را نشان میدهد .

   اجساد معاینه شده دراداره کل پزشکی قانونی استان چهارمحال وبختیاری و مراکز تابعه دراین مدت 567 مورد ( 129زن و 438 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1396 معادل 22 و هفت دهم درصد افزایش داشته است.

   بر اساس آمار فوق فعالیتهای مرتبط با معاینات اجساد حدود دو درصد از شرح فعالیتهای (سرپایی و تشریح ) پزشکی قانونی استان را تشکیل می دهد.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: