• افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در شش ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در شش ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در شش ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در شش ماهه اول سال جاری

   در شش ماهه اول سال جاری تعداد 4829 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 8.6 درصد افزایش یافته است .

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری،از کل مراجعین نزاع تعداد 1108 نفر زن و 3721 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد 4447 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 970 نفر زن و 3477 نفر مرد بوده اند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: