•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار برق گرفتگی شش ماهه اول سال 1398
   pdf
   43.42 کیلوبایت
   2آمار برق گرفتگی سه ماهه اول سال 1398 استانها
   pdf
   80.71 کیلوبایت
   3برق گرفتگی
   pdf
   30.84 کیلوبایت
   4برق گرفتگی
   pdf
   30.77 کیلوبایت