•  
  • فهرست اخبار
   کسب عنوان برتر اداره کل پزشکی قانونی استان در جشنواره شهید رجایی

   کسب عنوان برتر اداره کل پزشکی قانونی استان در جشنواره شهید رجایی

   اداره کل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری به عنوان دستگاه برتر در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان انتخاب شد.

   افزایش آمار  فوت شدگان غرق شدگی در استان

   افزایش آمار فوت شدگان غرق شدگی در استان

   آمار فوت شدگان غرق شدگی در نه ماهه سالجاری در استان چهار محال و بختیاری افزایش یافت.

   افزایش آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی

   افزایش آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی

   آمار متوفیات ناشی از حوادث رانندگی استان چهار محال و بختیاری در نه ماه سالجاری افزایش یافت

   افزایش آمار مراجعین سرپایی

   افزایش آمار مراجعین سرپایی

   آمار مراجعین سرپایی در نه ماهه سال 1397 در استان چهار محال و بختیاری افزایش یافت.

   کاهش آمار متوفیات ناشی از گاز گرفتگی

   کاهش آمار متوفیات ناشی از گاز گرفتگی

   آمار متوفیات ناشی از گاز گرفتگی در نه ماهه اول سالجاری در استان چهار محال وبختیاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت .

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در استان چهار محال وبختیاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در استان چهار محال وبختیاری

   آمار مراجعین به دلیل نزاع در استان چهار محال وبختیاری در نه ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

    افزایش آمار غرق شدگی در استان چهار محال وبختیاری

   افزایش آمار غرق شدگی در استان چهار محال وبختیاری

   طی شش ماهه اول سال 1397 تعداد 14 مورد فوتی (4 نفر زن و 10 نفر مرد)به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشت.

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در استان چهار محال وبختیاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در استان چهار محال وبختیاری

   آمار مراجعین به دلیل نزاع در استان چهار محال وبختیاری در شش ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

   کاهش آمار فوت ناشی از گاز گرفتگی در استان چهار محال وبختیاری

   کاهش آمار فوت ناشی از گاز گرفتگی در استان چهار محال وبختیاری

   آمار فوت ناشی از گاز گرفتگی در استان چهار محال وبختیاری در شش ماهه اول امسال کاهش یافت .

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان چهار محال وبختیاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان چهار محال وبختیاری

   آمار معاینات سرپایی در شش ماهه اول سالجاری در پزشکی قانونی استان چهار محال وبختیاری افزایش داشت .

  • سرفصل اخبار